SOMA MOVE

Linus Johansson | Leg. Fysioterapeut och tränare | movdoo.com

Linus Johansson | Leg. Fysioterapeut och tränare

SOMA MOVE - Flödande rörlighet och mjuk styrka!


Vad är SOMA MOVE?

SOMA MOVE är en holistisk träningsmetod som inte bara omfattar rörelse utan också andning, kroppsmedvetenhet och mental närvaro. Utvecklat av Linus Johansson och Cecilia Gustafsson.

Träningsmetoden betonar flödande rörlighet och mjuk styrka för att förbättra kroppens alla rörelsemönster samt välbefinnande. Genom att kombinera inslag från olika discipliner som yoga, kroppsterapi, kampsport och funktionell träning ger träningsformen en medvetenhet om kroppen, förbättra rörligheten och styrkan på ett mer harmoniskt sätt.

Flödande Rörlighet

I SOMA MOVE fokuserar vi på att utföra rörelser på ett smidigt och sammanhängande sätt. Istället för att isolera enskilda muskler eller leder, betonas en mer genomgripande rörelseupplevelse där olika delar av kroppen samarbetar i harmoni. Det handlar om att skapa en strömliknande rörelse som är både funktionell och vacker att utföra. Denna typ av rörlighet hjälper till att förbättra kroppens flexibilitet, koordination och kroppsmedvetenhet.

Mjuk styrka

Mjuk styrka handlar om att utveckla muskelstyrka utan att skapa överdriven muskelanspänning. I SOMA MOVE tränas styrka på ett sätt som inte bara bygger muskelmassa och styrka, utan också bibehåller en känsla av avslappning och smidighet. Målet är att uppnå en balans mellan styrka och flexibilitet, där musklerna kan engageras utan att skapa spänningar som kan leda till obalans eller skador.

SOMA MOVE är kroppsmedvetenhet

SOMA MOVE är inte bara en fysisk träningsmetod utan inkluderar även aspekter av medveten närvaro och kroppsmedvetenhet. Det uppmuntrar deltagarna att lyssna på sina kroppar, vara medvetna om sina rörelser och andning, samt utforska gränserna för sina fysiska möjligheter på ett säkert sätt. Sammantaget är SOMA MOVE en holistisk träningsmetod som syftar till att förbättra inte bara kroppens möjlighet att prestera utan också kroppskännedom och välbefinnande.

Vad SOMA MOVE kan ge dig!

  1. Ökad rörlighet: SOMA MOVE fokuserar på flödande rörelser och mjuk styrka, vilket bidrar till ökad rörlighet i hela kroppen. Genom att integrera olika rörelsesystem och tekniker främjar träningen flexibilitet och förbättrar kroppens naturliga rörelsemönster.

  2. Balans mellan styrka och flexibilitet: En av de framstående fördelarna med SOMA MOVE är dess inriktning på mjuk styrka, vilket möjliggör utveckling av muskelstyrka utan överdriven spänning. Detta skapar en balans mellan styrka och flexibilitet, vilket är avgörande för en hållbar och hälsosam träningsrutin.

  3. Mental klarhet och närvaro: SOMA MOVE inkluderar aspekter av medveten närvaro och kroppsmedvetenhet. Genom att fokusera på andning och rörelse ökar träningen mental klarhet och närvaro. Detta bidrar till stressreduktion och främjar en positiv mental hälsa.

  4. Anpassningsbar för alla nivåer: Oavsett om du är nybörjare eller erfaren träningsentusiast kan SOMA MOVE anpassas efter din unika träningsnivå och mål. Detta gör träningen tillgänglig och givande för människor med olika fysiska förutsättningar.

  5. Holistiskt välbefinnande: SOMA MOVE strävar efter att förbättra både fysisk och mental hälsa, vilket resulterar i en holistisk träningsmetod. Utöver att stärka kroppen syftar träningen till att öka medvetenheten om kroppen och främja övergripande välbefinnande, vilket kan leda till en hälsosam och balanserad livsstil.

 

Varmt välkommen att utforskar din väg mot mer rörlighet, styrka och ett harmoniskt välbefinnande. Vi ser fram emot att dela denna inspirerande resa med dig!

 

Hälsningar,
Cecilia Gustafsson & Linus Johansson