WORKSHOP - Andetaget

Infinite | Parts 1

Price:

EUR 50 inc VAT

SEK 499 inc VAT


Det här är del tre av tre i den workshopserie som spelades in i februari 2021.

Den här workshopen är 2 tim lång. Linus presenterar sitt perspektiv kring andetaget, vad det är och hur den fungerar. Linus ger också en tydlig bild av hur man kan uppleva, uppskatta och arbeta med sitt andetag för att utveckla sin kropps olika förmågor och färdigheter.