Bindvävswebinar

Infinite | Parts 4

Price:

EUR 10 inc VAT

(old price: EUR 20 inc VAT)

SEK 95 inc VAT

(old price: SEK 195 inc VAT)

Välkommen till de tre webinaren och dina stretchprogram!

Under våren 2022 spelades tre webinar in. Där presenterade Linus närmare de tre unika egenskaperna med bindväven. Du får i den här kursen de tre webinaren inspelade och de sex stretchprogram som ingår i boken som filmade instruktioner.

•  Bindväven
Vi tar avstamp från boken och dyker ytterligare djupare in i kunskapen kring bindväven och dess unika egenskaper.

• Bindvävsrörelse 
Här tittar vi närmare på hur kunskapen kring bindväven kan hjälpa oss att utveckla vår förmåga till bättre och mer energieffektiv rörelse. Ha mjuka rörliga kläder på dig.

• Att behandla bindväv
I det avslutande webinaret utvecklar jag ytterligare mina principer och metoder för hur jag arbetar med bindvävens proprioceptiva egenskaper för att skapa utveckling i en persons kropp.