Bindvävswebinar

Infinite | Parts 2

Educational material

Välkommen till dina tre webinar!

Här hittar du datum och Zoom länk till de tre live-sända webinar som presenteras under våren 2022.

De tre webinaren ingår när du köper boken.

Under dessa webinar har du möjlighet att få en ännu djupare förståelse kring bindväven och möjligheten att ställa frågor och delge funderingar. Vi kommer att till viss del även arbeta praktiskt för att testa och uppleva bindvävens olika egenskaper i kroppen under de olika webinaren!

Alla webinar kommer att spelas in och du kommer att ha full tillgång och kunna se dem så många gånger som du önskar. Varje webinar är ca 45 min.


•  Bindväven - 29 Januari - kl 10.00
Vi tar avstamp från boken och dyker ytterligare djupare in i kunskapen kring bindväven och dess unika egenskaper.

• Bindvävsrörelse - 12 Februari - kl 10.00
Här tittar vi närmare på hur kunskapen kring bindväven kan hjälpa oss att utveckla vår förmåga till bättre och mer energieffektiv rörelse. Ha mjuka rörliga kläder på dig.

• Att behandla bindväv - 26 Februari - kl 10.00
I det avslutande webinaret utvecklar jag ytterligare mina principer och metoder för hur jag arbetar med bindvävens proprioceptiva egenskaper för att skapa utveckling i en persons kropp.