Movement online - since 2012 | movdoo.com - Bindvävswebinar

Bindvävswebinar

Infinite | Parts 4

Price:

95 kr 195 kr

Välkommen till de tre webinaren och dina stretchprogram!

Under våren 2022 spelades tre webinar in. Där presenterade Linus närmare de tre unika egenskaperna med bindväven. Du får i den här kursen de tre webinaren inspelade och de sex stretchprogram som ingår i boken som filmade instruktioner.

•  Bindväven
Vi tar avstamp från boken och dyker ytterligare djupare in i kunskapen kring bindväven och dess unika egenskaper.

• Bindvävsrörelse 
Här tittar vi närmare på hur kunskapen kring bindväven kan hjälpa oss att utveckla vår förmåga till bättre och mer energieffektiv rörelse. Ha mjuka rörliga kläder på dig.

• Att behandla bindväv
I det avslutande webinaret utvecklar jag ytterligare mina principer och metoder för hur jag arbetar med bindvävens proprioceptiva egenskaper för att skapa utveckling i en persons kropp.