Workshop


Workshop schema


Lördag 6 februari
- Fot och fotled - kl 13.00- 15.00

Lördag 13 februari 
- Bindväven - kl 13.00- 15.00

Lördag 20 februari
- Andetaget - kl 13.00- 15.00

🎟️ Längst ned på sidan kan du köpa din plats till ett, flera eller alla tillfällen.


Tre Live-workshops!

Under tre lördagar i februari presenterar jag tre spännande workshops, live, från min studio i Hälsingland! Fot/fotleden, bindväven och andetaget.

Det är tre mycket praktiska workshops där det handlar om både att delge teoretisk kunskap om varje ämne, men framför allt att förstå hur och på vilket sätt som man mest effektivt applicerar och integrerar det i rörelse och träning.

Varje workshop är ca 2 timmar lång och kommer också kunnas köpas inspelade i efterhand på movdoo.com om man inte har möjlighet att gå dem Live.

W1 - Fot och fotled
Foten är ett outforskat område för många och här finns mycket kunskap att vinna. Vi går igenom fotens två huvudrörelser, pronation och supination. Du får också lära dig bedömningsmetoden Foot Posture Index, för att kunna välja rätt utvecklingsväg för personens fot och kropp. En ny värld av möjligheter öppnar sig när man lär sig förstå fötterna.

W2 - Bindväven
I den här workshopen går vi igenom den senaste forskningen kring bindväven, dess olika egenskaper och möjligheter den ger i vår kropp.

Du får lära dig ett enkelt och kraftfullt sätt att bedöma olika förhållanden i kroppen och utifrån den kunskapen och förståelsen kan du sedan mer effektivt välja en passande rörelse som ger rätt engagemang och förhoppningsvis rätt resultat.

W3 - Andetaget
I den avslutande workshopen går vi igenom andetaget. Andetaget är också en outnyttjad möjlighet för många personer och kan vara grunden för stor utveckling. Vi går igenom hur andetaget är kopplat till vår rörelseapparat och hur vi kan använda det både för att skapa rörlighet och stabilitet. Vi går igenom principerna för att integrera det i all typ av rörelse och träning samt i vardagen.


Köp din plats!

ERBJUDANDE! Köper du plats till alla tre tillfällen direkt får du dem till ett bättre pris, då ingår också varje workshop inspelade samt boken Movement Integration hemskickad till dig!