Mentor


Arbeta med rörelseutveckling

Jag vet att nyckeln till framgång och utveckling ligger både i god kunskap men framför i möjligheten att få ett bra stöd och ett genuint engagemang från en lärare eller mentor. Min önskan är att erbjuda dig just detta!

JJag drev för några år sedan ett lärlingsprogram för att delge kunskapen för hur man utvecklar en persons rörelse och funktion. Då skapade jag en stor mängd material med över 100 olika behandlingstekniker som jag nu vill använda igen till ett digitalt lärlingsprogram / mentorskap, live och online.

I det här programmet kommer du få lära dig de behandlingstekniker, rörelser och tillvägagångssätt som jag har upptäckt ger de mest fördelaktiga och hållbara resultaten. Genom programmet kommer du också få möjligheten att bli certifierad rörelseutvecklare.

Skulle du vara intresserad av det?

Jag har dock några krav för du ska kunna ta del av programmet.

- Du ska vara utbildad terapeut inom en erkänd lära så som massage, sjukgymnastik eller liknande.

- Du ska ha god erfarenhet och vana att arbeta med klienter.

- Du ska vara aktiv och arbeta på eller driva en egen klinik eller mottagning.

- Du ska ha ett eget aktiv intresse av rörelse och träning.

Vad kommer programmet innebära?

Under programmet ses vi en gång i veckan live via plattformen Zoom. Jag delar med mig av min kunskap för tekniker på bänk, i gravitation och rörelse.

Du hinner arbeta och applicera kunskapen på dina klienter under veckan som går och du tar med dig alla frågor och funderingar till nästa tillfälle då vi diskuterar och bearbetar dina frågor tillsammans.

Vi bygger också ett nätverk mellan deltagarna i programmet där ni kan hitta stöd och kunskap hos varandra och kanske till och med framtida samarbeten.

Certifierad rörelseutvecklare

När du fullföljt programmet, bevisat din kunskap och utveckling kommer du få ett diplom där jag certifierar och intygar att du uppfyllt de ställda kraven för princip och metod.

Vad skulle det kosta?

Kostnaden kommer vara i enlighet med kursens längd och omfattning samt värdet av dess innehåll. Meningen är att du ska kunna förvalta kunskapen och i din tur tjäna pengar på det faktum att du utvecklas och blir en ännu bättre terapeut.

Jag kommer erbjuda månadsvis betalning för den som önskar det.

Är du intresserad?

Är du intresserad av detta så hör av dig och berätta mer om vem du är så kommer jag erbjuda dig en plats och information om utbildningskostnad. Starten planeras när jag vet att tillräckligt många är intresserade av att ta del av programmet.

Skicka ett email till mig på linus@somamove.com

Ser fram emot att höra från dig!