Hösterbjudanden 🍁

Fyll din höst med bra träning, rörelse och kunskap! Nu har vi ett erbjudande på sex av våra populäraste kurser med Cecilia och Linus.

Du kan ta del av allt från mjuk yoga och stretch till kraftfull SOMA och djup kunskap om vår kropp och rörelse. Erbjudandet gäller hela september ut!

Kom ihåg att du kan köpa kurserna nu, till ett bra pris, och starta dem när du vill!