Yin Fascial Release

Course length: 142 weeks Parts: 3
Educational material

     


Yin Fascial Release är så kallad fascial manipulation. Det är en manuell teknik där du lär dig arbeta med att skapa förändring i den mänskliga kroppen via bindväven, (fascian).

YFR är del två och den efterföljande metoden till Aspera Movement System. Den här kursen på movdoo.com är studiematerialet till YFR utbildningen och kan endast erhållas av den som går den praktiska utbildningen. Läs mer på asperaeducation.se

Syftet med YFR är att öka rörligheten i kroppen i förhållande till den bedömning som man har gjort för var enskild person. Metoden skiljer sig också i det avseendet att det skapar mer långvariga effekter då det alltid kombineras med rörelse och träning.

Metoden går att använda för att hjälpa andra, men du kan också använda teknikerna på dig själv och i stor utsträckning lära ut specifika tekniker till dina klienter för att de ska kunna få optimal effekt.

Utbildningen är till för dig som på något sätt arbetar professionellt med personer i rörelse. Personlig tränare, fyscoach, fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, massör eller liknande.

Du får lära dig:

- Att förstå principen för bindvävens betydelse i kroppen och dess inverkan på vår rörelse.

- Hur du gör kroppsavläsningar för att se och avgöra personens mönster och på så sätt lägga grunden för din behandlingsstrategi.

- Hur du behandlar, genom manuella tekniker, från ett felaktiga mönster mot det optimala kroppsmönstret varje kropp kan bära.


Register, for free!

Sign up and start your first course today!

I agree to the terms of use