WORKSHOP - Bindväven

Infinite | Parts 1

Price:

EUR 50 inc VAT

SEK 499 inc VAT


Det här är del två av tre i den workshopserie som spelades in i februari 2021.

Den här workshopen är 2 tim lång. Linus presenterar sitt perspektiv kring bindväven, vad det är och hur den fungerar. Linus ger också en tydlig bild av hur man kan se, uppskatta och arbeta med kroppens vävar i rörelse.