SOMA MOVE® - Tre klasser

365 days | Parts 3

Educational material

SOMA MOVE® är rörelse och kunskap förenat - en filosofi, en lära och en rörelseform. Det är en filosofi därför att vi alltid ställer oss frågan "Varför?". En lära därför att vi lär ut de svar vi får, och det är en rörelseform därför att vi praktiserar det vi lär.


Den här träningskursen ger dig tre SOMA MOVE® klasser á 40 min styck. Alla klasserna innehåller musik. Klasserna är leds av Cecilia Gustafsson och Linus Johansson.


SOMA MOVE® är ett holistiskt sätt att träna som är atletiskt och samtidigt mjukt. Du arbetar med kroppen som ditt motstånd och med underlaget som ditt redskap. Hela passet är ett oavbrutet flöde av rörelsemönster där fokus är att arbeta med kroppen som en enhet.

SOMA MOVE® är något som har vuxit fram genom en strävan mot att förstå kroppens funktionella konstruktion och hur den konstruktionen ska användas i rörelse. Vi har experimenterat med våra egna kroppar och andras för att undersöka hur teorin tar form i praktiken.

Vår strävan har gett oss tydliga och effektiva resultat samt bevis och argument som hela tiden tar oss vidare. SOMA MOVE® är vetenskapligt förankrat i alla led och är ingen genväg eller förenkling.