SOMA MOVE® - Primary Series

365 days | Parts 4

Educational material

 

Det här är SOMA MOVE® Primary Series. Vi har tagit den unika rörelseformen SOMA MOVE® och skapat nio fasta mönster där du får utmana dig själv i holistisk fysträning. SOMA MOVE® bygger på förståelsen för evolutionen kring hur den mänskliga kroppen ska uppskattas och behandlas i rörelse. Dessa nio mönster är en progression in i den här förståelsen.

SOMA MOVE® Primary Series är nio mönster uppdelade på tre serier. I serie ett står vi till största delen enbart på två fötter. I serie två börjar vi arbeta mer med både händer och fötter för att i den tredje och sista serien även stå helt på händer.

Meningen är inte att du ska klara av all mönster från dag ett, meningen är att det här ska vara din utmaning, din möjlighet till holistisk utveckling.

Den här träningskursen innehåller en clinic där Linus närmare presenterar hela kursen och ger dig de tre nycklar som möjliggör för dig att få en ännu bättre och mer kompletta upplevelsen av SOMA MOVE®.

Varmt lycka till!