In Theory - Den mänskliga kroppen i rörelse

Course length: 365 days Parts: 6
SEK 299


Att förstå och att uppskatta den mänskliga kroppens funktion i rörelse är grunden till att utveckla en korrekt grund för fysiska prestationer och funktionell utveckling.

I den här träningskursen får du i mer än fyra och en halv timme, uppdelat på 21 stycken föreläsningar, följa Linus Johansson när han ger dig bakgrunden till den mänskliga kroppens funktion i rörelse.

Linus guidar dig bland annat igenom:
  - Den nya funktionella anatomin.
  - Vårt evolutionära ursprung och dess betydelse för vår rörelse.
  - Varför vi egentligen består av två kroppar.
  - “The joint by joint system”.
  - De tre globala handlingarna, den riktiga vägen mot stabilitet.
  - Den funktionella rörelseundersökningen (FRU).
- och mycket mer…

Den funktionella rörelseundersökningen, FRU, är verktyget för att testa dig själv och andra för att få en klar och tydlig inblick i kroppens funktion i rörelse och förståelsen för hur man kan förändra och förbättra sin funktion. Efter utbildningen kommer du att kunna undersöka andra och dig själv.

Träningskursen - In Theory - kan ses som det första steget av två för dig som vill ta dig genom en fullständig utbildning för att skapa en större förståelse för den mänskliga kroppens funktion i rörelse.

- Steg två är träningskursen - In Practice - De tre kardinallederna som du hittar här…

Mycket nöje och varmt lycka till!


Register, for free!

Sign up and start your first course today!

I agree to the terms of use