Föreläsning IKIGAI - Avsnitt 12

2 weeks | Parts 1

Price:

EUR 10 inc VAT

SEK 99 inc VAT

 


Bli inspirerad av den japanska modellen för att få ett mer hållbart och meningsfullt liv. Jag pratar i en timme om hur man kan tänka i arbete, företagande och projekt, samt hur jag tänker kring hälsa och de olika delarna inom det.

Sätt på och lyssna och få nytändning och uppslag till ditt eget liv och tillvaro!