Aspera Movement System - Teori

Course length: 102 weeks Parts: 7
Educational material

 

Aspera Movement System är ett verktyg för avläsning, bedömning och formgivning av intervention för att öka en persons rörelsepotential och/eller minska smärta. Systemet bygger på förståelsen att kroppen är en sammanhängande enhet och att allt som händer, eller inte händer, i kroppen har en påverkan på hela strukturen när den är i rörelse.

Det här är den teoretiska grundutbildning för utbildningen Aspera Movement System. Grundutbildningen innehåller totalt 32 st filmer. I dessa filmer presenteras de fyra mönster som den mänskliga kroppen kan inta. Bindvävens funktion i kroppen och i rörelse. Du lär dig hur du kroppsavläser en person för att se den personens mönster. Du får förståelsen för hur det mönstret påverkar personens funktionen och hur du lär dig att testa en personens funktion.

Den här online-utbildningen ger dig ett flertal praktiska interventioner för hur du förändrar en person och dennes rörelse. Det är under den praktiska utbildningen som vi lär dig resten.

Vill du få mer information och se vårt utbildningsutbud, besök asperaeducation.se

Välkommen och mycket nöje!

 


Register, for free!

Sign up and start your first course today!

I agree to the terms of use