3PM® Three Planes of Motion - Level 1

Course length: 365 days Parts: 3
Educational material


Den mänskliga kroppen rör sig alltid i gravitationen genom tre rörelseplan. Det är först när kroppen tränas i sin fulla rörelsepotential som äkta funktion kan byggas.

3PM® är del två och den efterföljande metoden till Aspera Movement System. Den här kursen på movdoo.com är studiematerialet till 3PM utbildningen och kan endast erhållas av den som går den praktiska utbildningen. Läs mer på asperaeducation.se

Vi har har utvecklat Three Planes of Motion för dig som vill förstå och arbeta praktiskt med kroppens rörelse och funktion. 3PM® är ett rörelsesystem som utvecklar individens rörelse och prestationsförmåga genom de tre rörelseplanen.

3PM® presenteras i två utbildningssteg, Level 1 och Level 2.

Det här utbildningsmaterialet innefattar Level 1.

- Awareness syftar till att ”väcka musklerna” genom fria rörelser och öka kroppsmedvetenheten hos utövaren.

- Full Range of motion syftar till att genom rörelse och fascial recoil skapa så stort rörelsutslag som möjligt med enbart kroppen som motstånd. Det här kan ske genom guidad rörelse eller genom egen fri rörelse.

Genom att använda AMS som underlag kan vi skapa en plan för förändring med effektiva 3PM® rörelser som utmanar och förändrar en persons rörelseförmåga.

3PM® är skapat för alla som arbetar med rörelse och fysisk aktivitet. Det kan användas till individanpassade interventioner, förebygga skador samt ge ökad kontroll, kraft, rörlighet och styrka.


Register, for free!

Sign up and start your first course today!

I agree to the terms of use